Loại Âm Trần 4.5 HP

Công suất: 40,000Btu/h

Điện năng tiêu thụ: 4250W

Dòng điện hoạt động: 7.8A

Kích thước dàn lạnh: 840x840x336

Thanhphucjsc BIDV Điều hòa Koolman vietbank Ống thông gió AIKKOH Website Thương hiệu