Loại Âm Trần 5.5 HP

Công suất: 50.000Btu/h

Điện năng tiêu thụ: 4720W

Dòng điện hoạt động: 8.1A

Kích thước dàn lạnh: 840x840x336

Thanhphucjsc BIDV Điều hòa Koolman vietbank Ống thông gió AIKKOH Website Thương hiệu