Loại Ionizer 3.0 HP

Công suất: 28.000Btu/h

Điện nguồn: 220/1/50Hz

Điện năng tiêu thụ: 2828W

Dòng điện hoạt động: 11.5A

Kích thước dàn lạnh: 1020x320x215

Thanhphucjsc BIDV Điều hòa Koolman vietbank Ống thông gió AIKKOH Website Thương hiệu