Van gió một chiều

- Được làm bằng tôn mã kẽm hoặc inox

Thanhphucjsc BIDV Điều hòa Koolman vietbank Ống thông gió AIKKOH Website Thương hiệu