Loại Tủ Đứng 4.0 HP

Công suất: 40,000Btu/h

Thanhphucjsc BIDV Điều hòa Koolman vietbank Ống thông gió AIKKOH Website Thương hiệu