Loại Tủ Đứng 5.5 HP

Công suất: 50,000Btu/h

Điện năng tiêu thụ: 4,720W

Dòng điện hoạt động: 8.1A

Kích thước dàn lạnh: 560x1,910x360

Kích thước dàn nóng: 1,000x1,000x350

Thanhphucjsc BIDV Điều hòa Koolman vietbank Ống thông gió AIKKOH Website Thương hiệu