Loại Tủ Đứng 7.0 HP

Công suất: 60.000Btu/h

Điện năng tiêu thụ: 5.700W

Dòng điện hoạt động: 9,6A

Kích thước dàn lạnh: 560x1.919x360

Kích thước dàn nóng: 970x1.230x350

Thanhphucjsc BIDV Điều hòa Koolman vietbank Ống thông gió AIKKOH Website Thương hiệu