Loại Âm Trần 4.5HP

Công suất: 40.000BTU/h

Điện năng tiêu thụ: 4.250W

Dòng điện hoạt động: 7,8A

Kích thước dàn lạnh: 840x840x336

Kích thước dàn nóng: 1.000x1.000x350

Thanhphucjsc BIDV Điều hòa Koolman vietbank Ống thông gió AIKKOH Website Thương hiệu