Loại Âm Trần 5.5HP

Công suất: 50.000Btu/h

Điện năng tiêu thụ: 4.720W

Dòng điện hoạt động: 8,1A

Kích thước dàn lạnh: 840x840x336

Kích thước dàn nóng: 1000x1000x350

Thanhphucjsc BIDV Điều hòa Koolman vietbank Ống thông gió AIKKOH Website Thương hiệu