GAS R410A - 2.0 HP

Điện năng tiêu thụ: 1600W

Dòng điện hoạt động: (7.1/9.0) A

Lưu lượng gió: 620m3/h

Thanhphucjsc BIDV Điều hòa Koolman vietbank Ống thông gió AIKKOH Website Thương hiệu