GAS R410A - 1.0 HP

Điện năng tiêu thụ: 877W

Dòng điện hoạt động: (3.0 / 4.5) A

Lưu lượng gió: 340m3/h

Thanhphucjsc BIDV Điều hòa Koolman vietbank Ống thông gió AIKKOH Website Thương hiệu