GAS R410A - 1.5 HP

Điện năng tiêu thụ: 1120 W

Dòng điện hoạt động: (4.5 / 6.0) A

Lưu lượng gió: 370m3/h

Thanhphucjsc BIDV Điều hòa Koolman vietbank Ống thông gió AIKKOH Website Thương hiệu