Loại Áp Trần 2.0 HP

Công suất: 18,000btu/h

Điện năng tiêu thụ: 1865W

Dòng điện hoạt động: 8.01A

Kích thước dàn lạnh: 990x660x206

Thanhphucjsc BIDV Điều hòa Koolman vietbank Ống thông gió AIKKOH Website Thương hiệu