Loại Áp Trần 2.5 HP

Công suất: 24,000Btu/h

Điện năng tiêu thụ: 2445W

Dòng điện hoạt động: 10A

Kích thước dàn lạnh: 990x660x206

Thanhphucjsc BIDV Điều hòa Koolman vietbank Ống thông gió AIKKOH Website Thương hiệu