Loại Áp Trần 3.5 HP

Công suất: 30,000Btu/h

Điện năng tiêu thụ: 3200W

Dòng điện hoạt động: 14.8A

Kích thước dàn lạnh: 1280x660x206

Thanhphucjsc BIDV Điều hòa Koolman vietbank Ống thông gió AIKKOH Website Thương hiệu