Loại Áp Trần 7.0 HP

Công suất: 60,000Btu/h

Điện năng tiêu thụ: 5750W

Dòng điện hoạt động: 9.6A

Kích thước dàn lạnh: 1670x680x244

Thanhphucjsc BIDV Điều hòa Koolman vietbank Ống thông gió AIKKOH Website Thương hiệu