Loại Âm Trần 1.5 HP

Công suất: 12,200Btu/h

Điện năng tiêu thụ: 1230W

Dòng điện hoạt động: 5.6A

Thanhphucjsc BIDV Điều hòa Koolman vietbank Ống thông gió AIKKOH Website Thương hiệu